Loading...
Home| Privacybeleid

Privacybeleid

We bieden dit privacybeleid ("Privacybeleid") om de informatie te beschrijven die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en wanneer en met wie we deze delen. Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die we over u verzamelen en gebruiken wanneer u onze website bezoekt of gebruikt of enig product of dienst die beschikbaar wordt gesteld via de Website (samen met de Website, de "Diensten"), ook wanneer u ons belt of schrijft.


1. Acceptatie van het privacybeleid

Door de Website te bezoeken of de Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met dit Privacybeleid. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen. Het is ons beleid om alle wijzigingen die we aanbrengen in ons privacybeleid op deze pagina te plaatsen. De datum van de meest recente herziening van het privacybeleid wordt hierin vermeld. U bent verantwoordelijk voor het periodiek bezoeken van onze website en dit privacybeleid om te controleren op eventuele wijzigingen.


2. Informatieverzameling

We verkrijgen informatie over u via de hieronder besproken middelen wanneer we de Services leveren. Houd er rekening mee dat we bepaalde soorten informatie nodig hebben om de Services aan u te leveren. Als u ons dergelijke informatie niet verstrekt, of als u ons vraagt om die informatie te verwijderen, kunt u mogelijk geen toegang meer krijgen tot bepaalde Services of deze niet langer gebruiken.


Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt

We kunnen informatie verzamelen die u rechtstreeks aan ons verstrekt:

1. Wanneer u onze Diensten gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op de Website;

2. Wanneer u formulieren invult of reageert op verzoeken om informatie;

3. Wanneer u een offerte aanvraagt voor verzekeringen of andere producten;

4. Wanneer u zich aanmeldt voor acties;

5. Wanneer u gebruikersinhoud naar ons verzendt;

6. Wanneer u klantenondersteuning en/of technische assistentie aanvraagt;

7. Wanneer u informatie aan ons verstrekt via e-mail, telefoon of sms; en

8. Wanneer u op een andere manier met ons of andere gebruikers communiceert via de Services.


De informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, kan betrekking hebben op u of anderen en kan het volgende omvatten, maar is niet beperkt tot:

ID's en contactgegevens. We kunnen identificatiegegevens en andere contactgegevens van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, adres en rijbewijs.

Informatie over onroerend goed. We kunnen informatie verzamelen over uw huis of ander eigendom, bijvoorbeeld het daktype, het bouwjaar of het bouwmateriaal.

Financiële informatie. U kunt ons of onze dienstverleners financiële informatie verstrekken, zoals uw inkomen, kredietscore, verzekeringsinformatie, identiteitsverificatie-informatie en/of financiële rekening- of creditcardrekeninginformatie.

U bent niet verplicht om ons dergelijke informatie te verstrekken, maar bepaalde functies van de Services zijn mogelijk niet toegankelijk of beschikbaar zonder de gevraagde informatie.

Informatie van gelieerde en niet-gelieerde derden

We kunnen informatie over u verkrijgen van gelieerde en niet-gelieerde derde partijen, waaronder mogelijk, maar niet beperkt tot:


Rapporten van de consument. We kunnen informatie over uw krediet- en claimgeschiedenis opvragen bij een consumentenrapportagebureau. Door toegang te krijgen tot de Diensten, machtigt u ons om uw consumentenrapport op te vragen.

Informatie over onroerend goed. We kunnen informatie over uw huis of ander eigendom verkrijgen van derden, waaronder externe leveranciers die gespecialiseerd zijn in het verzamelen van gegevens over risico's van eigendomsverzekeringen.

We kunnen informatie die we van u verzamelen via de Services combineren met informatie die we verkrijgen van dergelijke derden en informatie die is afgeleid van andere producten of services die we leveren.


Informatie die we automatisch verzamelen

We kunnen informatie verzamelen die u niet individueel identificeert, zoals informatie over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Services en hoe u onze Services gebruikt. We kunnen dergelijke informatie samenvoegen tot niet-persoonlijke, statistische informatie over uw gebruik van de diensten, die we 'Gebruiksinformatie' noemen. Deze informatie stelt ons in staat om de Diensten te optimaliseren voor de internetverbindingen en apparatuur die wordt gebruikt om de Website te bezoeken. Om de Services te verbeteren, kunnen we bijvoorbeeld informatie verzamelen over: hoe lang u de Services gebruikt; of u de Services eerder hebt gebruikt en hoe vaak; hoe vaak u de Diensten gebruikt; en op welk moment u de Services verlaat. We verzamelen deze informatie rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt en automatisch wanneer u door onze Services navigeert en ermee communiceert. Informatie die op deze manier wordt verzameld, omvat: (a) details van uw bezoeken aan onze Services, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logs, andere communicatiegegevens en de bronnen die u opent en gebruikt op de Website; en (b) informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. De technologieën die we gebruiken voor het automatisch verzamelen van gegevens van onze Services kunnen zijn:


Cookies (of browsercookies): Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. We gebruiken sessiecookies om uw inloggegevens bij te houden. U kunt browsercookies weigeren door de juiste instelling in uw browser te activeren. Als u deze instelling echter selecteert, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde Services. Tenzij u uw browserinstelling zo heeft aangepast dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u de Diensten gebruikt.

Pixeltags / webbakens: pagina's van onze website en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee we bijvoorbeeld gebruikers kunnen tellen die die pagina's heeft bezocht of een e-mail heeft geopend. We kunnen deze webbakens ook gebruiken voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van bepaalde inhoud en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Apparaat-ID's: wanneer u een mobiel apparaat zoals een tablet of telefoon gebruikt om toegang te krijgen tot onze Services, kunnen we een of meer "apparaat-ID's" openen, verzamelen, controleren, opslaan op uw apparaat en/of op afstand opslaan. Apparaat-ID's zijn kleine gegevensbestanden of vergelijkbare gegevensstructuren die zijn opgeslagen op of zijn gekoppeld aan uw mobiele apparaat en die uw mobiele apparaat op unieke wijze identificeren. Een apparaat-ID kan gegevens zijn die zijn opgeslagen in verband met de hardware van het apparaat, gegevens die zijn opgeslagen in verband met het besturingssysteem van het apparaat of andere software, of gegevens die door ons naar het apparaat zijn verzonden.


3. Informatie Gebruik

We gebruiken uw gegevens voor zakelijke en commerciële doeleinden, zoals:


Om u de Diensten te leveren, inclusief om u te registreren voor een account en transacties te verwerken, of om uw aanvraag voor verzekeringen of andere Diensten te verwerken;

Om te reageren op uw vragen of verzoeken, inclusief het bieden van klantenondersteuning en hulp bij het oplossen van problemen;

Om met u te communiceren, inclusief om u e-mails of andere berichten te sturen over producten en diensten die u mogelijk interesseren;

Om uw voorkeuren te beheren en te onthouden en de Diensten te personaliseren;

Om de Diensten of andere producten en diensten die wij leveren te analyseren en te verbeteren;

Om enquêtes of promoties te beheren;

Om uw identiteit te verifiëren;

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of zoals toegestaan door de wet;

Om de veiligheid en/of integriteit van onze gebruikers, medewerkers, derden, leden van het publiek en/of onze Diensten te beschermen;

Om fraude te voorkomen en onze wettelijke voorwaarden te handhaven;

Om de Services te beheren en problemen op te lossen; en

We kunnen informatie die we van u verzamelen via de Services combineren met informatie die we verkrijgen van gelieerde en niet- gelieerde derden en informatie die is afgeleid van andere producten of diensten die wij leveren.


We kunnen informatie die via de Services is verzameld, samenvoegen en/of de-identificeren. We kunnen geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens voor elk doel gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot onderzoeks- en marketingdoeleinden en kunnen dergelijke gegevens ook delen met derden.


4. Openbaarmaking van informatie

We kunnen informatie op de volgende manieren delen of vrijgeven:


Uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan niet gelieerde derden op basis van uw toestemming om dit te doen.

Serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan contractanten, partners, serviceproviders en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen, die allemaal gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we onthullen het aan hen.

Bedrijfsoverdrachten: in het geval dat onze website betrokken is bij een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa, hetzij als continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, kan uw persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard, een van de overgedragen activa zijn.

Wet en schade: niettegenstaande enige andersluidende bepaling in dit privacybeleid, kunnen we uw persoonlijke informatie openbaar maken of delen zoals (waar we redelijkerwijs van overtuigd zijn) vereist is door toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische proces, inclusief om te reageren op een verzoek van de overheid of regelgevende instanties, of als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze website, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Handhaving: we kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven om onze voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturerings- en inningsdoeleinden.

Geopenbaard wanneer verzameld: voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.

Bescherming van rechten: als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze website, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

We kunnen gebruiksinformatie en geaggregeerde informatie over onze gebruikers zonder beperking openbaar maken. Deze informatie kan niet worden gebruikt om onze gebruikers persoonlijk te identificeren.

We kunnen informatie die van u of uw apparaten is verzameld, delen met onze partners om gerichte advertenties op onze website of andere websites te tonen en om de prestaties van onze advertenties te meten.


5. Externe serviceproviders en links naar sites van derden

We gebruiken externe serviceproviders ("Serviceproviders") om onze Services efficiënt aan u te leveren. Serviceproviders voeren taken uit, waaronder, maar niet beperkt tot, het verifiëren van informatie die u verstrekt. Sommige serviceproviders verzamelen rechtstreeks informatie van u en verstrekken ons relevante gegevens. We kunnen deze informatie gebruiken om onze verplichtingen na te komen of onze rechten af te dwingen. Informatie verzameld van Service Providers wordt beheerst door hun privacybeleid. U dient het privacybeleid van Service Providers te bekijken voordat u informatie aan hen verstrekt. Als u communiceert met een derde partij, kan de derde partij toegang hebben tot uw persoonlijke informatie, ook al maken we uw persoonlijke informatie niet bekend voor deze doeleinden zonder uw toestemming.

We kunnen links naar andere websites aanbieden in een formaat dat ons in staat stelt bij te houden of en hoe vaak deze links zijn gevolgd. Zodra u onze website naar een andere site verlaat, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor het verzamelen van informatie of privacypraktijken van die site en u dient de toepasselijke privacyverklaringen te lezen voordat u informatie verstrekt.