Loading...
Home| Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

INVOERING

het is van cruciaal belang dat alle gebruikers van deze website de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren. Je mag alleen inhoud uploaden die je zelf hebt gemaakt of waarvoor je toestemming hebt gekregen om deze te gebruiken.

Lees onze Algemene voorwaarden (de " Voorwaarden " ) hieronder, aangezien het gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Dank voor uw aanwezigheid.

 

WETTELIJKE OVEREENKOMST

Alle bezoekers ( " gebruiker " , " u " , " uw " ) van de website van deze website op deze website ( " de website " ) gaan bij het gebruik van de website een bindende juridische overeenkomst aan over de volgende voorwaarden. Deze overeenkomst is tussen de gebruiker en deze website en het gebruik van deze website geeft aan dat u deze voorwaarden blijft accepteren.

 

IN AANMERKING KOMEN

Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor en mogen alleen worden gebruikt door personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wetgeving. Onze diensten zijn niet beschikbaar voor personen onder de 16 jaar.

 

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en we zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u bij deze website hebt geregistreerd of door informatie over de wijzigingen op onze startpagina weer te geven , of allebei. Hoe dan ook, uw voortdurende gebruik van de website wordt beschouwd als een aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.

 

LEDEN

U kunt een geregistreerd lid ( " lid " ) van de website worden door een met een wachtwoord beveiligd account aan te maken. U moet een gebruikersnaam en wachtwoord selecteren wanneer u zich registreert om lid te worden. U moet lid worden voordat u inhoud op de website plaatst, inclusief deelname aan forums of recensies. Deze website kan naar eigen goeddunken een gebruikersnaam weigeren die volgens haar ongepast is en/of een persoon weigeren om lid te worden.

Alle informatie die u in het openbare gedeelte van uw profiel publiceert, kan binnen de website of tijdens het leveren van deze websiteservice worden bekeken, gedistribueerd of ernaar worden gelinkt . Wij geven om uw privacy en u kunt ons privacybeleid lezen als u wilt weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

WACHTWOORDEN

U bent verantwoordelijk voor acties die op de website worden uitgevoerd met uw wachtwoord, inclusief alle gekochte of verkochte producten en alle weergegeven inhoud of verzonden berichten, zelfs als deze acties niet door u zijn goedgekeurd of overwogen. U bent als enige verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door het gebruik van uw wachtwoord door u of een andere persoon.

 

U stemt ermee in dat u uw wachtwoord aan geen enkele andere persoon bekendmaakt en dat u uw wachtwoord niet op een plaats bewaart waar het door iemand anders dan u kan worden gekopieerd of gebruikt. Als u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u dit onmiddellijk wijzigen.

 

EEN PRODUCT KOPEN OP deze website

Gebruikers kunnen producten op de website van deze website kopen met een geldige creditcard of PayPal.

U hoeft geen lid te zijn om een product te kopen.

De prijs die u betaalt staat vast op het moment van bestellen.

Nadat uw bestelling is verzonden, kunt u deze binnen twee (2) uur na het plaatsen ervan annuleren door naar Mijn bestelling wijzigen te gaan of door contact op te nemen met onze klantenservice via support.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het afleveradres van het product correct is. deze website neemt geen verantwoordelijkheid voor enig product dat een klant niet ontvangt vanwege fouten in het aan ons opgegeven afleveradres.

We garanderen, onderschrijven, doen geen uitspraken over of bevelen geen inhoud of kunst aan die door een lid wordt aangeboden of verstrekt.

 

LEVERING

De levering zal worden gefaciliteerd in overeenstemming met de instructies van de klant per post- of koeriersdienst en zal door de klant worden betaald tegen de prijs die is aangegeven op het moment van aankoop. deze website brengt verzendkosten in rekening aan de klant, die variëren afhankelijk van de grootte, prijs en locatie van het product.

 

BESCHADIGDE GOEDEREN

Als een product aan een klant wordt geleverd, hetzij in elektronische of gedrukte vorm, dat op de een of andere manier elektronisch of fysiek beschadigd is, zal deze website graag contact opnemen met de fabrikant of verkoper om een vervangend exemplaar van het product uit te geven na ontvangst van redelijk bewijs van die schade .

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en deze websiteservice (inclusief de software en systemen die ten grondslag liggen aan deze websiteservice , en tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluidsopnamen en software) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Behalve voor de doeleinden van, en onderhevig aan de voorwaarden die zijn voorgeschreven door de relevante auteursrecht- en handelsmerkwetgeving over de hele wereld, en behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, mag u in geen enkele vorm of op enige wijze:

gebruiken, aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of afgeleide werken maken van enig deel van deze website; of

enige informatie, producten of diensten verkregen van enig deel van deze website te commercialiseren, zonder onze schriftelijke toestemming.

Als u een van onze handelsmerken gebruikt met betrekking tot onze activiteiten, producten of diensten, moet u een verklaring opnemen waarin dat handelsmerk aan ons wordt toegeschreven. U mag geen van onze handelsmerken gebruiken in, of als het geheel of een deel van, uw eigen handelsmerken; in verband met activiteiten, producten of diensten die niet van ons zijn; op een manier die verwarrend, misleidend of bedrieglijk kan zijn; of op een manier die ons of onze informatie, producten of diensten (inclusief deze website) in diskrediet brengt.

 

GEKOPPELDE WEBSITES

Deze website kan links bevatten naar andere websites ( " gekoppelde websites " ). Deze links worden alleen voor het gemak aangeboden en blijven mogelijk niet actueel of worden onderhouden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken die verband houden met gelinkte websites.

Onze links met gelinkte websites mogen niet worden opgevat als een goedkeuring, goedkeuring of aanbeveling door ons van de eigenaren of exploitanten van die gelinkte websites, of van enige informatie, afbeeldingen, materialen, producten of diensten waarnaar wordt verwezen of die op die gelinkte websites staan, tenzij en voor zover anders is bepaald.

 

VRIJWARING

Wij verklaren of garanderen niet dat de dienst van deze website of deze website, of enige andere website die toegankelijk is via een hyperlink vanaf deze website, vrij zal zijn van fouten of virussen. We vertegenwoordigen of garanderen niet dat de toegang tot deze websiteservice of deze websites ononderbroken zal zijn.

U erkent dat de service van deze website of deze website kan worden beïnvloed door storingen, fouten of vertragingen. Dergelijke storingen, fouten of vertragingen kunnen worden veroorzaakt door factoren, waaronder technische problemen met de prestaties of werking van de software, apparatuur of systemen van ons of iemand anders, verkeer of technische problemen met internet of infrastructuurstoringen.

We garanderen niet dat de uploads van leden naar deze website worden beschermd tegen verlies, misbruik of wijziging door derden. We garanderen niet dat alle geüploade inhoud beschikbaar zal zijn op onze website. Als we naar eigen goeddunken ervoor kiezen om inhoud op onze website beschikbaar te stellen, garanderen we niet dat deze binnen een bepaald tijdsbestek beschikbaar zal zijn.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, ongeacht de oorzaak (inclusief door nalatigheid), die u direct of indirect lijdt in verband met uw gebruik van deze website of een gekoppelde website, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor dergelijke verlies dat voortvloeit uit uw gebruik van, of vertrouwen op, de informatie op of toegankelijk via deze website.

Voor zover wettelijk toegestaan, wordt hierbij elke voorwaarde of garantie die anders in deze Gebruikersovereenkomst zou worden geïmpliceerd, uitgesloten. Wanneer wetgeving enige voorwaarde of garantie impliceert, en die wetgeving ons verbiedt om de toepassing van, of onze aansprakelijkheid onder een dergelijke voorwaarde of garantie uit te sluiten of te wijzigen, wordt die voorwaarde of garantie geacht te zijn inbegrepen, maar onze aansprakelijkheid zal beperkt zijn voor een schending van die voorwaarde of garantie aan een of meer van de volgende zaken, die we kunnen aanbieden als een gebaar van goede wil:

indien de inbreuk betrekking heeft op goederen:

de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen;

de reparatie van dergelijke goederen;

de betaling van de kosten van vervanging van de goederen of van aanschaf van gelijkwaardige goederen; of

de betaling van de kosten van het laten repareren van de goederen; en

als de inbreuk betrekking heeft op diensten:

het opnieuw leveren van de diensten; of

de betaling van de kosten om de diensten opnieuw te laten leveren

Deze disclaimer die in deze voorwaarden wordt uiteengezet, is niet bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten die voortvloeit uit de wet indien en voor zover dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden uitgesloten.

 

PRIVACYBELEID

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Gebruikers van onze website dienen ons privacybeleid te raadplegen, dat door middel van verwijzing in deze voorwaarden is opgenomen, voor informatie over hoe we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

 

BEVEILIGING VAN INFORMATIE

Geen enkele gegevensoverdracht via internet kan als volledig veilig worden gegarandeerd. We streven ernaar om dergelijke informatie te beschermen, maar we garanderen en kunnen de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. Dienovereenkomstig wordt alle informatie die u naar ons verzendt op eigen risico verzonden.

 

BEINDIGING VAN DE TOEGANG

De toegang tot deze website kan op elk moment door ons worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. Onze disclaimer blijft echter van kracht na een dergelijke beëindiging.

 

ALGEMEEN

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze Voorwaarden wanneer een dergelijk verzuim te wijten is aan omstandigheden buiten onze redelijke controle.

Als we de ene keer afstand doen van de rechten waarover we beschikken onder deze Voorwaarden, betekent dit niet dat er bij een andere gelegenheid automatisch afstand wordt gedaan van die rechten.

Als een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt geacht, blijven de overige voorwaarden niettemin onverminderd van kracht.